Många elever slutar skolan med för dåliga betyg

En del har för dåliga betyg för att få börja på gymnasiet.
Då kan de få börja en utbildning som kallas individuella programmet.
Men varje år kostar det individuella programmet
1 och en halv miljard kronor.
En del av de pengarna kunde användas till att hjälpa eleverna innan de går ut grundskolan istället.
Det säger en grupp som har undersökt hur skolorna ska bli bättre.

Gruppen som har undersökt skolan kallas rådet för skolans måluppfyllelse.
De tycker att grundskolan fungerar för dåligt
eftersom mer än 10 000 elever
varje år slutar högstadiet med för dåliga betyg.

För att få börja i gymnasiet måste en elev ha godkänt betyg i tre viktiga ämnen.
De ämnena är svenska, matematik, och engelska.

Elever som har för dåliga betyg i de tre ämnena
kan få hjälp.
De kan få hjälp av lärare på individuella programmet.
Sedan kan de kanske få börja gymnasiet.

Men individuella programmet är för dyrt.
Det är också onödigt att eleverna ska få hjälp
först efter att de har slutat grundskolan.
Det tycker rådet för skolans måluppfyllelse.
Gruppen vill nu att en del av pengarna
som används till individuella programmet
ska användas i grundskolan istället.
Om eleverna får mer hjälp i grundskolan
kan de få godkända betyg och börja gymnasiet direkt
istället för att behöva gå på individuella programmet, tycker gruppen.