Bilskatten höjs för bilar som drar mycket bensin

Regeringen vill att det ska bli dyrare att äga bilar som drar mycket bensin och smutsar ner.
Men det ska också bli billigare att ha en bil som är miljövänlig.

Alla som äger en bil måste betala bilskatt.
Idag räknas bilskatten efter hur mycket bilen väger.
Men det ska ändras.

Regeringen vill att bilskatten ska räknas efter hur mycket av den farliga gasen koldioxid som bilen släpper ut.
Bilar som släpper ut mycket koldioxid ska få högre skatt.

Regeringen vill också sänka skatten för nya dieselbilar som har ett partikelfilter.
I ett partikelfilter stannar sot och smuts kvar och släpps inte ut i luften.