Ett och ett halvt ton farligt uran hittades på en soptipp

Myndigheten Statens Strålskyddsinstitut, SSI,
har undersökt en soptipp i staden Skövde.
På soptippen har ett företag kastat bort uran.
Men SSI upptäckte att företaget har kastat mycket mer uran
än vad de egentligen får.

Företaget har fått tillåtelse av kommunen
att kasta bort höst 400 kilo uran på soptippen.
Men SSI:s undersökningar visar
att företaget istället kastat ett och ett halvt ton uran.
Det är mer än tre gånger så mycket uran
som företaget fick kasta.

Uran kan vara ett mycket farligt ämne.
Det kan ge ifrån sig en farlig strålning.
Människor, djur och natur kan bli sjuka
av den farliga strålningen.
Uran används i kärnkraftverk och kärnvapen.

Det är farligt att ha för mycket
av sådana här strålande ämnen på samma plats.
Nu vill SSI att poliser och lagexperter ska undersöka
om det kan bli en rättegång mot företaget
som har lagt ut så mycket uran på soptippen i Skövde.