Några brandmän vill göra en egen fackförening

Många brandmän är med i fackföreningen Kommunal.
Men nu har några brandmän slutat i Kommunal.
Flera brandmän som har slutat
vill istället göra en egen fackförening
som bara hjälper brandmän.

Kommunal är Sveriges största fackförening.
Människor med många olika jobb är med i Kommunal.
Men mest är det kvinnor som arbetar inom vården
och har dåliga löner som är med i Kommunal.

Brandmännen som har slutat
tycker att Kommunal bryr sig för lite om
att hjälpa just brandmän.
I den nya fackföreningen ska bara brandmän få hjälp.