Israels regering ändrar sig om nya bosättningar på Västbanken

Regeringen i landet Israel sa igår att de vill bygga 20 000 nya hem på området Västbanken,
så att fler israeler kan flytta dit. Men senare på kvällen ändrade sig den israeliska regeringen och stoppade de här nya bosättningarna.

Västbanken ligger egentligen utanför Israel, men år 1967 tog israelerna området i ett krig. Idag styrs delar av Västbanken av det palestinska folket. Medan israelerna har behållit vissa landområden.

Vilka som ska få bo på Västbanken är en känslig fråga. För palestinierna menar att det här egentligen är deras område. Även USA har kritiserat Israel för att israeler flyttar in på Västbanken.

Efter kritiken ändrar sig alltså den israeliska regeringen och stoppar de här senaste planerna på att bygga nya bosättningar. Men sedan tidigare bor det redan en halv miljon israeler inne på Västbanken.

Sedan i somras pågår det samtal mellan israelernas och palestiniernas politiska ledare. De pratar om hur det ska kunna bli fred mellan de två folken. En viktig fråga i de samtalen är vad som ska hända med Västbanken.