Den som går på bio ska kunna få textremsan uppläst av en röst

2:52 min

Många personer tycker att det är svårt att se utländska filmer på bio. En del hinner inte läsa det som står på textremsan. Andra ser så dåligt att de inte kan läsa textremsan.

Därför ska vissa biografer i framtiden ha en röst som läser upp det som står skrivet på textremsan. Den som har ansvaret för det här är Lisa Wacklin på Svenska Filminstitutet.

-Det finns minst en miljoner personer i Sverige som inte kan eller inte hinner läsa textremsorna, säger Lisa Wacklin.

Politikerna i regeringen vill ändra det här, så att fler ska kunna se se utländska filmer på bio. Därför bad de experter att tänka ut en lösning. Lisa Wacklin på Svenska Filminstitutet fick ansvaret för att leda det här arbetet. 

Hennes grupp har nu kommit fram till att det borde finnas en röst som läser upp det som står på textremsan. För dem som har svårt att läsa räcker det om bara texten blir uppläst. För dem som ser dåligt ska en syntolk också berätta vad som händer på filmen. Till exempel kan syntolken berätta att en person kommer in i rummet, hur personen ser ut och vad hon eller han gör.

Alla på biografen ska inte höra det här, utan de biobesökare som vill ska få ljudet direkt till sin egen mobiltelefon. 

Det kostar ungefär 50 000 kronor att läsa in textremsor och syntolkning till en film. För att ha råd med den kostnaden kan filmbolagen få pengar från Svenska Filminstitutet:
-Prishöjningen ska inte betalas av besökarna, säger Lisa Wacklin.

Arbetet med att ta fram inlästa textremsor började redan i juni 2011. Idag bestämde regeringen att arbetet ska fortsätta. Målet är att de första biograferna ska ha filmer med inlästa textremsor till hösten nästa år, alltså 2014.