17 personer från Södertälje-nätverket döms till fängelse

2:13 min

17 personer från Södertälje utanför Stockholm dömdes idag till fängelse. De dömda är med i ett kriminellt gäng som brukar kallas för Södertälje-nätverket. De döms nu för flera allvarliga brott, bland annat för att ha varit inblandade i flera mord i Södertälje.

Klicka på texten för att läsa mer

Redan tidigare har domstolen tingsrätten dömt de här personerna i Södertälje-nätverket. Men idag har också domstolen Svea hovrätt kommit fram till att de misstänkta är skyldiga och ska sitta i fängelse som straff.

Långt straff
Längst straff får gruppens ledare. Han ska ha bestämt att 3 människor skulle mördas och han får nu livstids fängelse som straff.

Rättens ordförande är en lagexpert som heter Per Sundberg. Han berättar att hovrätten håller med tingsrätten i sin dom:

- Vi fastställer ju att det har funnits ett nätverk och vi fastställer att den utpekade ledaren för nätverket är den som har anstiftat tre av morden och legat bakom en hel del annan brottslighet också. Plus att vi har också en person som är åtalad för att ha legat bakom ett av morden och han döms också för det.

Flera av de inblandade i Södertälje-nätverket får stränga straff för allvarliga brott. Sammanlagt dömdes 17 personer i Södertälje-nätverket till fängelsestraff idag.

Gjorde flera allvarliga brott
Domstolen hovrätten sade att de dömda har gjort flera olagliga saker. Bland annat har de skött olagligt spel om pengar, krävt människor på pengar, använt hot och våld och alltså även dödat flera personer.

Det har varit dyrt och tagit lång tid för domare och lagexperter att undersöka Södertälje-nätverkets brott och det har varit flera rättegångar. Den första rättegången fick tas om efter att en av de som jobbade i domstolen fick bytas ut. Men det har också varit ett krångligt fall med väldigt mycket att undersöka, menar Per Sundberg:

- Det har varit en väldigt stor utredning med många förhandlingsdagar, säger Per Sundberg.

En del slipper vara inlåsta
Trots att 17 personer i Södertälje-nätverket dömdes till fängelsestraff idag så kommer inte alla att behöva sitta i fängelse. För flera av de dömda har redan suttit av sina straff, eftersom rättegångarna har tagit så lång tid och de har suttit inlåsta under tiden.