Det har blivit svårare för välutbildade invandrare att få jobb

2:44 min

De som har utbildat sig på universitet eller högskola brukar kallas akademiker. Många arbetsgivare kräver att de som söker jobb ska ha en bra utbildning. Men det är stora skillnader på hur det går att få jobb för akademiker som är födda här i Sverige och de som har kommit hit från andra länder.

Klicka på texten för att läsa mer!

Det är också skillnad på lönen. De här skillnaderna har ökat de senaste åren, det visar en ny undersökning som fackförbundet Jusek har gjort. Jusek har undersökt hur det har gått för bland annat lagexperter, ekonomer och andra välutbildade akademiker i Sverige under 2000-talet. Och skillnaderna har alltså ökat mellan de som är från Sverige och de som har kommit hit från andra länder.

Mindre pengar i lön
De akademiker som har kommit hit från andra länder har ofta svårare att få jobb. Om de får jobb får de ofta mindre pengar i lön än de akademiker som är födda i Sverige. Det finns även fler problem, berättar Sofia Larsen som  jobbar på Jusek:

-  Ja, till exempel då kan vi se att 85 procent av akademiker med svensk bakgrund har ett arbete i nivå med sin utbildning, medan motsvarande siffra för akademiker med utländsk bakgrund är knappt hälften, säger Sofia Larsen på Jusek, som tycker att Sverige måste bli bättre på att ta vara på välutbildade personer som har kommit hit från andra länder.

Får ofta sämre jobb
Många av de utlandsfödda akademikerna får ofta andra, sämre jobb här i Sverige, än vad de är utbildade till i sina hemländer. Det kan bland annat bero på att det ofta är så krångligt att få examenspapper från utländska utbildningar godkända här i Sverige. Ett sådant godkännande kallas validering och det är något som Sverige måste bli bättre på, tycker Jusek. Dessutom måste akademikerna få bättre hjälp med att lära sig svenska språket och stöd för att komma till rätt jobb, säger Sofia Larsen:

- Vi vill nu se tidigare insatser på svensk undervisning, som är yrkesanpassad, vi vill också se till att Sverige inför ett nationellt system för validering och vi vill också se till att vi har kompletterande utbildningar, säger Sofia Larsen på Jusek.

Det gick bra för Gabriel
Men det finns även utländska akademiker som ändå får jobb. Gabriel Toanca är utbildad ekonom från Rumänien. För honom tog det bara ett år att få ett jobb som han var utbildad för. Han berättar om hur han gjorde:

- Jag började med SFI-kurserna först, för att lära mig svenska språket, men jag tyckte att det gick ganska långsamt. Sen hittade jag en annan SFI-kurs som var just inriktad för akademiker och det gick ju mycket fortare. Sedan efter att jag blev flytande på svenska så kom jobben också, säger Gabriel Toanca.

En praktikplats hjälpte
Han jobbade som inköpare i Rumänien när han och hans fru bestämde sig för att flytta till Sverige. Så fort han kände sig tillräckligt bra på svenska språket så sökte han en praktikplats på ett företag. Han fick börja där och det hjälpte mycket för att få nästa jobb, säger Gabriel Toanca:

- Att få in en fot på arbetsmarknaden, det underlättar ju ganska mycket senare, säger han.

Under tiden som Gabriel Toanca hade praktikplatsen fick han också hjälp och stöd från sitt fackförbund Jusek. Efter bara ett år så fick han sedan ett fast jobb inom ekonomi som han har utbildat sig för.

Språket är viktigt
Gabriel Toanca tycker att det är viktigt att lära sig svenska språket, och snabbt försöka skaffa sig första jobbet.

- Ju längre man är utanför arbetsmarknaden desto svårare blir det sen att komma in, så det gäller att komma in fort, säger Gabriel Toanca.