Nato ska ha en ny insatsstyrka

En insatsstyrka är en grupp soldater som snabbt kan åka iväg och strida. Försvars-organisationen Nato ska nu bilda en grupp soldater som ska finnas i östra Europa, nära Ryssland. Natos beslut hänger ihop med kriget i landet Ukraina i östra Europa.

Klicka om du vill läsa mer!

Kriget i Ukraina är mellan landets regering och upprorsmän. Troligen får upprorsmännen också hjälp från Ryssland. Det verkar som att Ryssland har skickat dit både soldater och vapen.

Ukraina är inte med i Nato. Men flera andra europeiska länder är med
och även USA och Kanada. Nato-ländernas politiska ledare är oroliga över kriget i Ukraina. De ser kriget som ett bevis för att Ryssland är ett farligt land som hotar sina grannar.

Nato-möte
Presidenter och statsministrar från Nato-länderna hade ett möte idag. Då bestämde politikerna att de ska ha en grupp soldater till skydd mot Ryssland. 

Det ska vara 5000 soldater i gruppen. Dessutom ska de kunna få hjälp av strids-flygplan och krigs-fartyg. Gruppen med soldater  ska vara beredda att snabbt åka iväg om det händer någonting farligt som kan hota Nato-länderna.

Den här gruppen ska flyttas runt mellan de Nato-länder som ligger i östra Europa, alltså i närheten av Ryssland.