Regeringen ska utreda varför flera hundra elever inte går till skolan

2:04 min

600 elever har varit borta från skolan i en termin eller längre. Det visar den senaste mätningen som gjorts. Politikerna i regeringen vill nu undersöka varför så många barn låter bli att gå till skolan.

Klicka på texten för att läsa mer!

Personen som ska göra den här utredningen heter Malin Gren Landell och är barnpsykolog. Hon berättar vad hon tror det kan bero på att barn slutar gå till skolan.
- Det kan röra sig om någon form av skolsvårighet, adhd eller autism till exempel. Men det i kombination med att undervisningen inte är anpassad till den här eleven. Eller att eleven är utsatt för mobbning. Andra skäl kan vara att man är rädd för att redovisa i klassen, att man har en stark blyghet, säger Malin Gren Landell.

Det kan alltså finnas många olika anledningar till att elever slutar gå till skolan. Till exempel att lektionerna är för svåra och inte passar eleven, eller att eleven kan känna sig utanför och blir mobbad.

Måste gå i skolan
I Sverige har alla barn rätt att gå i grundskolan. Det är till och med lag på att de måste. Lagen kallas skolplikt och innebär att alla måste gå i skolan från första till nionde klass.

Men trots det så finns det ändå ungefär 600 barn i Sverige som har varit borta från skolan en termin eller längre.

Kan hamna utanför
Malin Gren Landell berättar vad det här kan betyda till för eleven.
- Ja, dels att den här lilla frånvaron kan leda till långvarig frånvaro, som i sin tur kan leda till att man inte klarar grundskolan. Sen vet vi att det kan leda till gymnasieavhopp och där har vi senare en risk för social utslagning i samhället, säger hon.

En elev som slutar att gå till skolan kan till exempel få svårt att få jobb i framtiden. Och då kan det hända att personen får svårt att klara sig som vuxen, och hamnar utanför i samhället.

Mer kunskap i skolorna
Malin Gren Landell säger att skolorna behöver mer kunskap för att hindra att det blir så. Dessutom behöver lärare och personal göra något snabbt när det märker att en elev inte kommer till skolan.
- Ja, uppmärksamma när en elev är hemma. Höra av sig både till eleven och till föräldrarna så att eleven känner att jag är saknad, och de är beredda att hjälpa mig. Så att det inte läggs på elevens ansvar och skuld.