Färre barn i världen dör

Färre barn dör i världen idag jämfört med hur det var för 25 år sedan. Det visar en rapport från bland annat FN- organisationen Unicef.

Klicka här om du vill läsa mer!


I år väntas ungefär 6 miljoner barn dö och det är hälften så många som år 1990.

Den som är chef för Unicef i Sverige är Veronique Lönnerblad och så här säger hon om rapporten:

-  Det är ju otroligt positivt att vi har halverat barnadödligheten sedan 1990. Samtidigt kan jag tycka det är ett jättesvek mot barnen för det är ändå närmare sex miljoner barn som dör varje år av sjukdomar som lätt skulle kunna förhindras.

Många barn dör för att de får för lite mat, för att det saknas vatten eller av sjukdomar som malaria. Och flest barn dör i Afrika.