Kommunerna kan tvingas ta emot flyktingar

Det kan bli en ny lag i Sverige, som tvingar kommuner att ta emot flyktingar. Det har regeringen velat sedan i somras men hittills har det varit för få andra politiker som tycker att förslaget är bra.

Klicka här om du vill läsa mer!

Bland annat har Folkpartiet varit tveksamma till förslaget att tvinga kommuner att ta emot personer från andra länder. Men nu har folkpartiet ändrat sig. Och det betyder att politikerna i riksdagen kan rösta ja till en ny lag.

- Jag tycker att det är rimligt att alla svenska kommuner delar detta ansvar, på samma sätt som vi nu kräver att alla länder i Europa ska dela det europeiska ansvaret. Det är inte rimligt att några kommuner ställer sig helt utanför, säger Jan Björklund som är ledare för Folkpartiet.

Förslaget kom i somras
Det var i juni i somras som regeringen föreslog att alla kommuner ska bli skyldiga att ta emot människor från andra länder. Det gäller personer som har fått rätt att stanna i Sverige.

Idag finns det några kommuner som inte tar emot några nyanlända personer alls.

Regeringen vill att kommunens storlek, hur många jobb som finns där och hur många nyanlända som redan bor i kommunen ska få avgöra hur många personer som kommunen ska ta emot.

Från nästa sommar ville regeringen att lagen skulle börja gälla.

Folkpartiet har ändrat sig
Men hittills har det inte varit tillräckligt många politiker i riksdagen som tycker att det är bra att tvinga kommunerna att ta emot personer som har fått uppehållstillstånd.

Sverigedemokraterna och de fyra partierna i alliansen har sagt nej. Men nu har alltså folkpartiet ändrat sig och Jan Björklund berättar varför:

- Under alliansregeringen så har ju fler och fler kommuner öppnat upp för att ta emot personer. Men det är fortfarande så att det är ett antal som inte tar emot några flyktingar eller tar emot väldigt mycket mindre än vad man rimligen skulle kunna göra. Då är det rimligt att det blir en lag. 

De andra borgerliga partierna är kritiska

Men de andra borgerliga partierna är kritiska till att folkpartiet har ändra sig. Och det är även vissa personer inom folkparitet.

En som ogillar tvång är Liberala ungdomsförbundet i Värmland där Anders Viking Pettersson är ordförande:

-  Till det här beslutet är jag tveksam för jag tror inte så mycket på tvång utan jag tror vi måste lösa det på andra sätt som varför vissa kommuner inte kan ta emot flyktingar för att det är bostadsbrist.