Elever som använder datorer mycket får sämre resultat

2:07 min

Det har blivit ganska vanligt att elever får använda surfplattor och datorer i skolan. Lärarna hoppas att eleverna ska lära sig lättare då. Men en ny undersökning visar att de elever som använder dator mest är sämre på att läsa och räkna.

Klicka på texten för att läsa mer!

På en skola i Dalarna har alla elever en egen surfplatta. En person som går i nionde klass där Julia Hekkinen. Hon berättar att de använder surfplattan ofta.

– Vi använder dem i de flesta ämnena, förutom matte. Men annars i de flesta, säger Julia Hekkinen.

Söker fakta eller antecknar
På Mockfjärdsskolan i Dalarna har de under flera år använt datorer eller surfplattor på de flesta lektionerna i skolan. Men eleverna får bara använda surfplattorna när lärarna säger till. Det kan vara när de ska söka fakta, anteckna eller lösa uppgifter.

Även många andra skolor i Sverige använder IT, alltså datorer, surfplattor eller mobiltelefoner med internet.

Undersöker elevers kunskap
Det finns så kallade Pisa-undersökningar där forskare jämför hur mycket skolbarnen lär sig i olika länder. En ny Pisa-undersökning visar att elever som ofta är inne på internet har sämre resultat i matematik och läsning.

Men forskarna vet inte vad det beror på. Kanske är det så att barnen lär sig mindre när de använder IT. Eller så beror de dåliga resultaten på något annat.

Använd datorer på rätt sätt
Anders Fredriksson som jobbar på myndigheten Skolverket tycker att det viktigaste är på vilket sätt IT används i skolan.

– Det går inte att säga om IT-användandet är bra eller dåligt, utan det måste alltid kopplas till hur man använder IT i skolan. Ett bra sätt att använda IT i skolan kan lyfta en redan bra undervisning. Men ett mindre bra sätt att använda IT riskerar att ha motsatt verkan, säger Anders Fredriksson.

På Mockfjärdsskolan i Dalarna får lärarna utbildning i hur de ska använda datorer och surfplattor på lektionerna. Men de behöver ännu mer utbildning. Det säger läraren Per Rostgaard Evald.

– Får vi lärare hur man använder det här på ett bra sätt, då blir det också bra för eleverna, säger han.