Socialstyrelsen utreder när kvinnor senast ska få göra abort

2:07 min

Enligt svensk lag så får en kvinna inte välja att ta bort fostret i magen när det blivit tillräckligt stort för att kunna leva. Läkare har bestämt att den gränsen är när fostret är 22 veckor. Men nu görs utredningar om den här gränsen ska ändras och bli lägre.

Klicka på texten för att läsa mer!

Idag kan kvinnor göra aborter fram till vecka 21, alltså när kvinnan har haft fostret i magen i 21 veckor.

Men nu utreder myndigheten Socialstyrelsen om gränsen ska bli lägre. Anledningen är att det finns 10 barn i Sverige som har fötts i vecka 21 och överlevt. Barnen har överlevt i några dagar eller några veckor och något enstaka av de barnen har överlevt och mår bra idag.

Sänka gränsen en vecka

En person som tycker att gränsen behöver ändras är barnläkaren Ann Edner. Hon tycker att det är viktigt att kvinnor ska ha rätt till att få göra abort. Men idag är det oklart när fostret i magen är tillräckligt stort för att kunna leva, tycker hon. Därför vill hon sänka gränsen en vecka:

– Jag tycker personligen att det skulle vara mycket bättre med en tydligare gräns emellan, en vecka kanske skulle vara bra, säger hon.

Hur aborten ska gå till utreds

Nu utreds också hur aborter som görs sent ska gå till. Om en kvinna väljer att göra abort efter vecka 18 i graviditeten och fram till sista dagen i vecka 21, så får hon läkemedel som gör att hon föder ut barnet. Ibland kan det här ta lite tid och då kan det bli så att fostrets föds när det är 22 veckor gammalt. Enligt läkare så är det ju då som ett foster kan överleva.

Därför vill myndigheten Socialstyrelsen att det ska gå att döda fostret inne i magen innan vecka 22. Det säger Göran Ewerlöf som arbetar med det här hos Socialstyrelsen:

–  En abort måste vara slutförd senast vecka 21 plus sex dagar och det innebär att vid en väldigt sen abort så kanske man måste använda sig av en abortmetod som innebär att man omedelbart avlivar fostret, säger han.