Kan en bra mage hjälpa unga med adhd?

1:48 min

Nu vill forskare veta mer om barn och ungdomar som har adhd. Forskarna vill testa bakterier som är bra för magen och så vill de se om den bakterien också kan hjälpa personer med adhd.

Klicka här om du vill veta mer!

En av experterna som är med i undersökningen är Catharina Lavebratt vid Karolinska Institutet.

- Vi vill undersöka om man genom att förbättra hur magen mår även kan förbättra sina adhd symtom, säger hon.

Vad handlar undersökningen om?

Ja, det forskarna vill undersöka är alltså om barn som har adhd och problem med magen, kan bli bättre av att äta mjölksyre-bakterier.

Kanske kan de bli bättre både i magen och i sin adhd, till exempel att de får lättare att koncentrera sig på det de gör.

Mjölksyrebakterierna finns i ett pulver, som barnen får blanda ut i vad de vill, till exempel i vatten eller yoghurt.

En grupp med barn får pulver med mjölksyrebakterier, en annan grupp med barn får pulver utan sådana bakterier. På så vis kan experterna jämföra om bakterierna gör någon skillnad eller inte.

Fler än 100 ungdomar behövs

Och för det behöver Karolinska Institutet 120 ungdomar och idag har de omkring 25 personer. Och barnen ska vara mellan 5 och 18 år.

- Vi tror att vi har 120 barn med i studien sommaren 2017 och sedan dröjer det ett halvår i alla fall att göra analyser i laboratoriet av prover och svar från de här barnen, säger Catharina Lavebratt.

Så någon gång nästa höst vet ni om det här stämmer?

Ja nästa höst har vi förhoppningsvis svar, säger hon.