Brandmän har svårt att släcka en brand i Småland

Det brinner i en skog utanför Ljungby i Småland.
Skogen som brinner var redan förstörd.
I höstas blåste träden i skogen omkull i en storm.
Det gör det svårt för brandmännen att släcka elden.

Träd som är friska och står upp brinner dåligt.
Men döda träd som ligger ner och är torra brinner lätt.
I skogen som stormen förstörde ligger väldigt många träd.
Därför är det mycket som kan brinna.

Det är svårt för brandmännen att komma fram till platsen där det brinner.
De döda träden ligger i vägen för brandmännen.
Det är också farligt för brandmännen att jobba i den förstörda skogen.
Röddningstjänsten använder istället helikoptrar som släpper ner vatten på elden.
Brandmännen får spruta vatten på elden från vägar i området.

Brandmännen har lyckats stoppa elden från att sprida sig mer.
Men det brinner fortfarande i skogen.