Socialstyrelsen kontrollerar risker med hemsjukvård

Fler och fler gamla och sjuka människor får vård hemma istället för på sjukhus.
Det blir billigare för kommunerna.
Men det kanske är farligare för de gamla och sjuka.
Det ska myndigheten socialstyrelsen kontrollera nu.

Kommunerna i Sverige har ont om pengar och måste spara.
Ett sätt är att vårda gamla och sjuka människor hemma istället för på sjukhus.
För det blir nämligen väldigt dyrt för kommunerna att låta någon vara på sjukhus en längre tid.
Istället kommer sjukvårdspersonalen hem till de gamla och sjuka och sköter om dem där.
De ger till exempel medicin och sprutor.
Och de hjälper till med olika apparater som den sjuka behöver.
Men kanske är det större risk och mer osäkert för de sjuka att få vård hemma. Kanske är det större risk att de får fel vård.
Det ska nu myndigheten socialstyrelsen undersöka för första gången.
-Jag vet att det redan hänt att människor dött för att de fått fel medicin hemma, säger Torsten Mossberg på socialstyrelsn. Men det är sällsynta fall, säger han också.
Det kan till exempel vara svårt för hempersonalen att förstå hur tekniska apparater fungerar.
Det kan också vara svårt om den sjuka har många sjukdomar och många mediciner att hålla reda på.
Nu ska alltså socialstyrelsen undersöka noga hur det ser ut med hemsjukvården i hela landet.
Hittar man fel så måste kommunerna göra hemsjukvården säkrare, säger Torsten Mossberg.