Poliser kommer fortfarande mest från Sverige

Det är mest svenskar som är poliser i Sverige.
En del personer från andra länder är också poliser.
De kommer oftast från länder i Europa.
Det är ovanligt att poliser kommer från andra delar av världen.

Det är få från till exempel mellanöstern och Afrika som vill bli poliser.
Myndigheten rikspolisstyrelsen tycker att det är synd.
Personalen på myndigheten vill att människor från många olika länder ska utbilda sig till poliser.
Då kanske människor från andra länder skulle lita mer på polisen.
Och polisen skulle kunna göra ett bättre jobb.