Yasmin är med i en film som ska ge fler jobb åt funktionsnedsatta

2:15 min

Yasmin har suttit i rullstol sedan hon var 15 år. Hon har märkt att det blir svårare att få ett jobb när hon berättar om det.

– Jag var osäker på huruvida jag skulle skriva i min jobbansökan, att jag sitter i rullstol och har en funktionsnedsättning, eller inte. Men då tänkte jag att då kanske det minskar mina chanser att ens få chansen att få komma jobbintervju. Men samtidigt så lever vi ett samhälle som är otillgängligt och det är väldigt många arbetsplatser där man inte kommer in ens. Då fick man ju ta den risken då att man eventuellt kommer till en intervju där man inte ens kan komma in så att säga, till arbetsplatsen.

Yasmin har utbildad sig i journalistik och hur man gör text och bild på ett intressant sätt. Hon fick så småningom jobb på en stiftelse som hade vana av medarbetare med olika funktionsnedsättningar.

– Där hade man en helt annan förståelse och man såg kompetens och förmåga och värde före funktionsnedsättning istället.

Nu är Yasmin med i en kortfilm som Arbetsförmedlingen har gjort. Den ska visa att även personer med funktionsnedsättning kan göra ett bra jobb om de får chansen att bli anställda. Filmen visar att det som är jobbigt i vardagen inte behöver vara ett hinder för arbete:

Gör oss till starka människor

 – Det gör oss till väldigt starka människor, och det tycker jag verkligen att man ska ta fasta på och se det, den kraften som finns hos oss.

För de som har en funktionsnedsättning är det nästan 20% färre som har jobb eller studerar, jämfört med andra. Martin Vadelius på Arbetsförmedlingen försöker ändra på det här:

-– Jag ser inga nackdelar med att anställa en person med funktionsnedsättning, jag ser inga specifika fördelar heller. Om personen har en kompetens som kan användas i ett arbete på en arbetsplats, så ska ju den tas tillvara, det tjänar Sverige på, det tjänar arbetsgivaren på och det tjänar den anställda på.

Yasmin har hon fått positiva reaktioner efter filmen. Hon säger så här till arbetsgivare:

– Se kompetens, se förmåga och värdighet före funktionsnedsättning, se människan, se individen istället för att använda negativa begrepp som till exempel nedsatt arbetsförmåga och så vidare, fokusera på vad personen faktiskt kan göra.