Rekordmånga valkurser

Camilla går kurs för att få veta mer om politik

3:11 min

Runt om i Sverige ordnas över 140 kurser om politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är dubbelt så många som tidigare.

En av dem som går en sådan kurs är Camilla Berg Wolsink i Söderköping.
Och hon berättar varför:
– För att veta lite mer vilket parti som tycker mest som det man tycker själv.

Hur har du gjort tidigare val? Har du röstat då?
– Ja, jag har nästan bara chansat när jag har röstat.

För att du visste för lite om partierna eller?
– Ja.

Hur känns det, att man bara chansar när man ska välja parti?
– Lite så där. Men jag tycker att det är bättre att rösta än att strunta i det.

Hur tror du att det blir nästa val? Alltså valet som kommer nu i höst, tror du att du kommer att vara säkrare på det du väljer då?
– Ja, det tror jag.

Kursen som Camilla går kallas "Mitt val". De kurserna startades vid förra valet år 2014 av Studieförbundet Vuxenskolan
i samarbete med föreningen FUB och det som på den tiden hette Centrum för lättläst.
Första gången var det 80 kurser som Studieförbundet Vuxenskolan ordnade.
Nu i år är det nästan dubbelt så mycket, närmare 140 kurser.

En av de som går en "Mitt val"-kurs är alltså Camilla i Söderköping:
– Vi är på biblioteket klockan sex till halv åtta.

Får ni fika också?
– Man får kaffe eller te, och så får man frukt.

Till kurserna finns lättlästa texter
som på ett enkelt sätt berättar hur demokrati och politik fungerar.
På "Mitt val"-kurserna får deltagarna lära sig hur det går till i vallokalen när man röstar.
På vissa av kurserna får man också chansen att träffa politiker
som förklarar vad deras partierna skulle vilja göra om de får makten.

De flesta som har intellektuell funktionsnedsättning röstade inte när det var val.
Så var det i alla fall på 1990-talet,
då valdeltagandet i den här gruppen låg omkring 20 eller 30 procent.
Jämfört med övriga folket där över 80 procent röstade.

Hur det är numera vet vi inte,
för när det gäller väljare med intellektuell funktionsnedsättning saknas det siffror för de senaste valen.
Men en professor som vi på Klartext har pratat med tror att valdeltagandet fortfarande är väldigt lågt i den här gruppen..

Kursdeltagaren Camilla tycker att "Mitt val"-kurserna behövs:
– Att de som inte vet så mycket kan lära sig mer. Vi har rätt att förstå vad det handlar om.