Rätt stöd på jobbet

1:48 min

Det är vanligare att personer med funktionsnedsättning är arbetslösa än andra i samhället. Patrik Waern berättar vad det kan bero på.

Han har själv haft svårt att få jobb, men nu jobbar han med datorer:
– För mig personligen betyder det väl att jag kan leva det liv jag vill
och kunna leva som alla andra gör i samhället i stort.

Patrik Waern har ofta känt sig diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning när han sökt jobb. Många arbetsgivare kan känna sig osäkra på  hur det skulle vara att anställa någon med funktionsnedsättning.

Rätt stöd saknas

Den som har någon funktionsnedsättning kan behöva stöd för att kunna arbeta.

Patrik berättar att han behöver ha en personlig assistent som kan hjälpa honom. Han behöver också kunna få åka färdtjänst-bil till och från jobbet,
och så behöver han kunna komma fram ordentligt på trottoarkanter och med hiss, eftersom han använder rullstol.

Och det där är sånt som man hela tiden får kämpa för, menar Patrik, och berättar vad som är den största svårigheten:

– Det är väl att få samhället att förstå vad jag behöver för hjälp av samhället för att kunna klara mig själv och leva det liv som jag behöver.

Tillgänglighetsfrågor eller funktionshinderfrågor står ju sällan högt på dagordningen i samhällsdebatten. Vad tänker du om det?
– Det finns nog inget intresse för politikerna att ta upp våra frågor. Varför vet jag inte, men jag har mina aningar att vi är för få för att det ska bli intressant för gemene man.