Osäkert hur många hemmasittare som återvänder till studier

3:12 min

Vissa elever tycker att skolan är så jobbig att de stannar hemma istället. Ett projekt skulle locka tillbaka dem till skolan, men det saknas siffror på hur det har lyckats.

En av dem som var hemmasittare var 19-årige Jonathan Envall. Han berättar vilka svårigheter han har haft tidigare:
– Jag har aldrig gillat skolan. Jag har alltid haft svårt att koncentrera mig och göra saker.

Hemmasittarna har ofta en diagnos

De flesta elever som stannar hemma har autism, adhd eller någon annan neuropsykiatrisk diagnos, visar en undersökning från Karolinska institutet. Andra förklaringar kan vara mobbning eller psykiska problem.

Nu har flera skolor i Mellansverige haft ett projekt för att locka tillbaka hemmasittarna så att de börjar studera igen. Projektet vänder sig till både tonåringar och unga vuxna, som ska lockas tillbaka till högstadiet eller gymnasiet.

Arbetet fortsätter efter projektet

Projektledaren Lars-Inge Jonsson berättar att den här satsningen har hållit på under tre år och snart ska avslutas:
– Själva projektet avslutas ju, som alla projekt gör. Det avslutas nu till nyår, men arbetssätten kommer att leva vidare och spridas. Under nästa år fortsätter ett spridningsarbete.

Arbetssättet handlar bland annat om att någon lärare eller annan anställd håller kontakt med den elev som har det svårt. Dessutom har undervisningen anpassats mer efter varje ungdoms särskilda behov. Ibland får en elev bara läsa ett enda ämne i taget. Några kan behöva gå flera extra år i skolan för att ta igen de kunskaper som de har missat.

Projektet heter alltså #jagmed och har varit i länen:

  • Uppsala
  • Västmanland
  • Örebro
  • Södermanland
  • Östergötland

Viktiga siffror saknas

Projektledaren Lars-Inge Jonsson berättar hur många ungdomar som har fått den här hjälpen:
– Vi har varit i kontakt med och arbetat direkt med omkring 1 500 ungdomar.

Hur många av de personerna har lyckats komma tillbaka till skolan?
– En exakt siffra på det kan vi inte ange.

Hur kan ni veta att det fungerar?
– De unga har svarat på frågor när de gick in i aktiviteterna och när de lämnade. Där har vi sett: "Nu förstår jag bättre varför jag ska gå i skolan", "Jag förstår vad jag behöver lära mig i skolan" till exempel, och "Jag mår också bättre psykiskt, har mindre ångest eller oro".

Ja, så svarade alltså några av ungdomarna, enligt projektledaren.

Jonathan vill studera på komvux

En av dem som fick hjälp av projektet #jagmed var alltså 19-årige Jonathan Envall, som du hörde tidigare.

Han saknar fortfarande vissa betyg från gymnasiet, men tänker läsa in de kunskaperna senare:
– Nu ser jag fram emot hösten. Då vill jag börja plugga på komvux inom vård och sedan försöker jag sikta in mig på ett jobb inom ambulansen.