"LSS-utredningen gör mig orolig för min dotters framtid"

2:02 min

Barn under 16 år ska inte längre kunna få personlig assistans. Det är ett av förslagen i LSS-utredningen.

Ett av barnen som kan förlora assistansen är 9-åriga Meya. Därför är hennes mamma Carina Pahl Skärlind orolig:

– Jag är främst rädd för att hennes möjligheter att bestämma själv över vem som ska vara hennes assistent ska försvinna, att möjligheten att leva på samma villkor ska försvinna.

Barn kan få hjälp på ett nytt sätt

Det är lagen LSS som berättar vilka funktionsnedsatta som har rätt att få personlig assistans.

Nu har Gunilla Malmborg gjort en LSS-utredning åt regeringen. Där föreslår hon att inga barn under 16 år ska få assistans, men att de ska få hjälp på ett nytt sätt istället:
– Avsikten med att skapa en ny insats är att den ska vara skapad för att möta de speciella behoven, där vi inte tycker att personlig assistans är det bästa.

Utredaren vill ha bättre planering

Idag är det både kommunen och staten som har ansvar för personlig assistans.

LSS-utredaren Gunilla Malmborg vill att barnen i framtiden ska få hjälp som kommer från kommunen. Hon säger att kommunen kan planera på ett bättre sätt eftersom kommunerna redan idag har ett stort ansvar för att hjälpa just barn:
– Kommunen har ansvar för många andra välfärdstjänster. De har ansvar för skola och omsorg. så de har också förutsättningar för att samordna de insatser som finns.

Carina oroar sig för begränsad valfrihet

Tillbaka till mamman Carina Pahl Skärlind som du hörde tidigare. Hon är kritisk till att hennes dotter kan förlora assistansen och istället få kommunal hjälp.

Carina är bland annat orolig att valfriheten ska minska, så att familjerna förlorar möjligheten att välja vårdbolag och personal för sina barn:

– Meya är ju jättenoga med vem som ska få assistera henne, att inte vem som helst ska se henne när hon är på toaletten eller i duschen. Hon är väldigt noga med att det ska vara en person som förstår henne när hon pratar, för hon pratar inte som alla andra. Hon har sina egna ord och använder även symboler för att visa vad hon vill. Det går inte med vem som helst. Det tar tid att lära känna varandra och Meya måste ha ett förtroende för den personen.