Myndigheten IVO kritiserar Dick Nords gruppboende

1:46 min

IVO, Inspektionen för vård och omsorg ger allvarlig kritik till ett gruppboende utanför Göteborg. De får kritik efter att Dick Nord på boendet blev kränkt och hotad av personalen där.

Bland annat tryckte personal ner Dick Nord mot golvet:
– Vem är det som bestämmer här Dick, vem är det som bestämmer, ropar den anställde till Dick Nord som låter kvävt.

Förbjuden arbetsmetod

Det här kommer från en hemlig inspelning som Dicks familj har gjort. Här håller personalen ner honom mot golvet med en sittsäck. Och det är förbjudet att göra så, säger IVO.

Dick Nord har autism och en funktionsnedsättning som gör att han är på ett litet barns intellektuella nivå. Och han behöver mycket trygghet för att må bra, säger läkare. Ändå har personalen på Hultagården alltså hotat och kränkt honom.
Det är allvarligt säger Lena Almvik Gombor på IVO:
– Vi bedömer att man har använt sig av otillåtna arbetsmetoder i form av tvång och begränsningsåtgärder, säger Lena Almvik Gombor.

Personalen saknar kunskap

Den dåliga behandlingen av Dick Nord kan beror på att de flesta i personalen på Hultagården saknade tillräcklig utbildning om funktionsnedsättningar:
– Bristen på kompetens kan ha lett till att man använt sig av otillåtna arbetsmetoder som en yttersta utväg, säger Lena Almvik Gombor på IVO till Sveriges Television.

Efter kritiken har Hultagårdens chef sagt att de ska bättra sig.