IVO ska undersöka LSS-boenden över hela Sverige

2:11 min

Myndigheten IVO ska undersöka LSS-boenden i hela Sverige. För risken finns att många av de som bor där behandlas dåligt.

Det säger Rebecka Forsberg på myndigheten IVO:
– Det handlar om att de får bristande stöd i sin omsorg, i sin boendemiljö. De bemöts på ett direkt olämpligt sätt.

Svårt för personal att förstå boende

Omkring 28 000 personer med olika funktionsnedsättningar bor idag på LSS-boenden, där de ska få hjälp av personal. Vissa av de boende kan ha svårt att berätta om sina tankar och känslor. Samtidigt saknar personalen ofta kunskaper, så att de inte förstår de boende, säger Rebecka Forsberg på IVO:
– Personalen saknar den enskildas förmåga att tolka den enskildas uttryck för stress, glädje, sorg och så vidare.

Dålig kunskap kan leda till våld

När personalen inte förstår de boende ökar risken för att de ska använda kränkande behandling, hot och till och med våld.
Det har IVO märkt på de klagomål som har kommit in till dem.
– Under 2018 så ser vi att vi har klagomål, ungefär 40 stycken, som berör fysiska övergrepp, så det förekommer tyvärr, säger Rebecka Forsberg. Och det här är allvarligt. Därför vill nu myndigheten IVO alltså undersöka LSS-boenden i hela landet.

Chefernas ansvar att det fungerar

Chefer inom både kommuner och privata företag som sköter LSS-boenden har ansvar för att lösa problemen:
– Vi tror att orsakerna till de här bristerna som finns ligger utanför själva verksamheten, för skulle den ytterst ansvariga ha ett fungerande kvalitetsarbete så skulle vi inte se de här bristerna som vi ser idag, säger Rebecka Forsberg på IVO till Sveriges Television.