särskolan

Pojkar har störst chans till jobb efter särskolan

2:08 min

Professor Magnus Tideman vet mycket om vad som händer med de elever som går ut gymnasiesärskolan.


– Av de som får arbete är 70 procent pojkar.

Beror det på att flickor och pojkar skulle söka olika typer av jobb?
– Det kan vara en del av förklaringen. Pojkarna söker sig till jobb där det är lättare att få en anställning. Flickor söker sig mer till arbete inom vård och omsorg, där man numera ställer högre krav på utbildning.

Förutom att vara pojke, finns det något annat som ökar chansen att få vanliga jobb?
– Har man föräldrar som är födda utomlands och som jobbar i arbeten som inte ställer så höga krav på utbildning, de föräldrarna verkar kunna hjälpa sina barn in i arbete på ett bättre sätt än de föräldrar som är högutbildade och har gått på högskola.

Många blir arbetslösa

Samtidigt är det många som blir helt arbetslösa efter gymnasiesärskolan.
Nästan 25 procent, alltså var fjärde person. Det visar den undersökning som Högskolan i Halmstad gjorde år 2011.

En förklaring kan vara att olika myndigheter bedömer arbetsförmågan på olika sätt:

– De vill arbeta, men Arbetsförmedlingen säger: "Nej, du har inte tillräcklig arbetsförmåga. Du får gå till kommunen och söka daglig verksamhet". När man kommer till kommunen och söker daglig verksamhet, säger kommunen: "Du är för duktig för det. Du får gå till Arbetsförmedlingen". Och så skickas man runt i det här systemet, säger Magnus Tideman.