Skola

Särbegåvade elever ska få bättre hjälp i skolan

2:45 min

Det finns elever som har mycket lättare att lära sig saker i skolan, än många andra. Och ibland kan undervisningen vara så enkel för dessa elever att de blir uttråkade. Men nu ska myndigheten Skolverket ta fram förslag på hur skolan kan bli bättre.

Johan Nyh är ordförande i Riksförbundet för Särskild begåvning och han tycker att det här är bra:
 – Jag tror att det betyder väldigt mycket, att man äntligen börjar se på inte bara de högpresterande eleverna utan även på de särskilt begåvade. Och hur man kan stärka skolorna i att arbeta mer effektivt med att uppfylla dessa elevers behov.

En högpresterande elev kan vara någon som har lätt för sig i skolan och som är skärpt. Medan en elev med en särskild begåvning ofta har något som den är extra bra på och tycker är roligt att hålla på med.

En del elever är särskilt begåvade

Enligt myndigheten Skolverket är det fem procent av eleverna i skolan som kan räknas som särskilt begåvade. Och de behöver ofta andra utmaningar än sina klasskamrater.

För blir det för enkelt i skolan och lärarna inte bryr sig om dem så kan dessa elever tröttna och tappa lusten till att lära sig.
Det berättar Johan Nyh:
 – Inte minst är det många skolor som saknar kunskap om dessa elever, man utgår ifrån att de fungerar exakt som alla andra. Och på vissa sätt kanske de gör det för någon i samma ålder, men på andra sätt fungerar de helt annorlunda och kan bli utåtagerande eller inåtvända.

Om de särskilt begåvade eleverna inte får uppgifter som är en utmaning för dem, så kan de alltså bli bråkiga och stökiga eller dra sig undan och bli tysta.

Skolverket ska ta fram förslag

Det är regeringen som har bett Skolverket att ta fram förslag på hur dessa elever kan stärkas och stöttas bättre.

Och även om Johan Nyh tycker att det här arbetet är viktigt så säger han att de elever som har det svårt i skolan inte heller får glömmas bort.
 – Men också måste man vidga synen och inte bara se till de som presterar högt, utan vad barnen har för behov och de som kanske har slocknat eller kanske kommer från ett hem utan studietradition.