Nya regler

Funkisar i Göteborg förlorar inflytande

3:30 min

Göteborgs kommun har ändrat sitt sätt att bedöma kostnaden
för dem som jobbar inom daglig verksamhet.

Föreningen Grunden - som är en förening för dem med intellektuella funktionsnedsättningar - tycker inte att det här är bra.
Man menar att att det nya systemet ger för lite information och inflytande till deltagarna själva.
Så här säger Emily Muthén på Föreningen Grunden i Göteborg.

- Det är helt fel! Men genom att kommunen har lagt över ansvaret till stadsledningskontoret så kan man inte överklaga.
- Och det tycker jag är fel! För stadsledningskontorets personal som jobbar där har inte kunskap om varken LSS eller lagar eller paragrafer eller någonting. De bara försöker ge kommunen verktyg så att de kan spara.

Stora förändringar

De senast månaderna har det blivit stora förändringar inom daglig verksamhet i Göteborg.
Sammanlagt ska 60 miljoner kronor sparas och kostnaden för varje deltagare ska räknas ut på ett nytt sätt.

Första steget är att en socialsekreterare pratar med både deltagaren och arbetsledare från daglig verksamhet.
Då görs en genomförandeplan som ska visa hur mycket stöd och hjälp en person behöver för att klara sina arbetsuppgifter.

Nästa steg är att kommunens nivåbedömare bestämmer hur mycket hjälpen får kosta för varje deltagare.

Får inte vara med

Under den här så kallade nivåbedömningen får deltagaren varken vara med eller få information om vad som bestäms.

Tjänstemannen Lars Eriksson förklarar varför:
- I grunden kan man säga att den nivån är ett avtal mellan kommunen och utföraren. Det har egentligen ingenting med insatsen till brukaren att göra.

- Finns det ingenting som den enskilde deltagaren kan tjäna på att på att få information om det här då?

- Alltså den enskilde har ju rätt att få del av den informationen. Alltså den beömningen som är gjord. Den kan man begära ut.

- Men då måste man begära det själv då?

- Ja, det är i grunden inte en fråga mellan den enskilde och den dagliga verksamheten, eller den enskilde personen och kommunen. Utan det är en fråga mellan beställare och utförare. Ibland är det kommunen själv som har ansvaret och ibland något privat företag.

Ja, Lars Eriksson menar alltså att de enda som behöver veta själva kostnaden är kommunen och den som har ansvar för den dagliga verksamheten.

Enligt Göteborgs kommun behöver deltagarna själva inte få veta vad de kostar.

Blir svårt att ändra

Men det är fel, tycker Emily Muthén på föreningen Grunden.
Hon är rädd för att det ska bli svårare att ändra kommunens beslut om deltagarna inte får någon information:

- Det är väldigt viktigt för oss som har insatsen att kunna överklaga om man är missnöjd med någonting.