Ekonomi

Kvinnor med funktionsnedsättning lever oftare fattigt

3:21 min

Många kvinnor med funktionsnedsättning tjänar så lite pengar att de tvingas leva fattigt. Det visar en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten har gjort.

Klartext ringde till Sara Andersson som jobbar på Jämställdhetsmyndigheten och frågade hur de funktionsnedsatta kvinnorna påverkas av att leva fattigt:
– Det gör att de oroar sig mer för sin ekonomi, de har mycket mindre marginaler om det händer något så har de inte pengar för att betala för oförutsedda händelser. De är också i mycket större utsträckning beroende av andra vuxna för att kunna leva ett normalt liv. De har inte lika mycket pengar att klara sig själva som en man i motsvarande situation.

Jobbar deltid

Kvinnor med funktionsnedsättning har ofta sämre ekonomi än män med funktionsnedsättning.
Bland annat beror det på att kvinnorna ofta jobbar mindre tid än männen:
– Kvinnor med nedsatt arbetsförmåga, de jobbar deltid och är deltidsarbetslösa i mycket större utsträckning, säger Sara Andersson.

Männen får oftare stöd

Män med funktionsnedsättning får oftare hjälp av samhället på olika sätt. De får till exempel oftare jobb med lönebidrag. Det innebär att staten betalar en del av den anställdes lön om personen exempelvis jobbar långsammare än andra på grund av funktionsnedsättning.

Kvinnor med funktionsnedsättning får inte lika ofta sån hjälp från samhället, eftersom de så ofta har deltidsjobb och är delvis arbetslösa.

Vill att reglerna anpassas

Och som reglerna är nu är det ofta svårare att få hjälp från samhället om man jobbar deltid och är deltidsarbetslös. Jämställdhetsmyndigheten tycker därför att reglerna för såna här stöd borde göras om, så att det blir lättare även för funktionsnedsatta kvinnor att få:
– Vi tycker att man ska reformera de här bestämmelserna som styr om man till exempel ska få ett lönebidrag eller inte. Där måste man ha ett jämställdhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv på det hela. Man måste kunna försörja sig på det jobbet som man har. Och det kan ju då innebära att de här kvinnorna som faktiskt har klarat att få jobba några timmar i veckan, att de också får rätt att få ett lönebidrag så att de kan jobba fler timmar hos en arbetsgivare och få en högre lön att leva på.

När du undersökte det här, vad tänkte du när du upptäckte att det var så här för kvinnor med funktionsnedsättning?
– Ja, det tråkiga är att mycket utav det vi skriver om har man vetat ganska länge, så det mest nedslående tycker jag är att det faktiskt inte har gjorts några insatser för att ändra det här som har fått effekt. Det tycker jag är det tråkigaste, säger Sara Andersson som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten till Klartext.