Skolan

Funkis-elever hjälper till att göra skolor tryggare

2:17 min

Barn med intellektuell funktionsnedsättning tycker oftare än andra barn att skolan känns otrygg.

Nu har Myndigheten för delaktighet besökt några skolor och frågat barn med funktionsnedsättning hur de upplever olika platser på skolan.

Myndighetens utredare heter Siri Morawski och hon hoppas att undersökningen ska leda till tryggare skolor i framtiden:
– För att komma fram till lösningar för att skapa en tryggare skola. Då vi vet att den här specifika gruppen känner sig mer otrygg och blir mer utsatta både för kränkningar och mobbning, då vill vi fokusera på den här gruppen för att identifiera områden i skolan där man känner sig extra utsatt.

Mer otrygga, kränkta och mobbade

Och Siri Morawski säger att man ville ha med elever med intellektuell funktionsnedsättning på trygghetsvandringarna:

– Det eleverna lyfter är bland annat att man tycker att ljudmiljön i skolan skapar stress och en otrygg stämning. Och det ser vi att vi vår målgrupp upplever just höga ljudnivåer som mer störande än andra grupper.

Eleverna berättade också om vilka platser på skolan de kände sig mest otrygga på.

Otryggt i skolmatsen, toan och på skolgården

– De här platserna var bland annat skolmatsalen, det var långa korridorer, och det var också toaletter och omklädningsrum som man upplevde som otrygga. Andra elever lyfte skolgården.

Så resultatet kan bli att det blir tryggare skolor även för elever med intellektuella funktionsnedsättningar?
– Det det här projektet syftar till är att skapa tryggare skolmiljöer, en tryggare skola, och då bland annat för elever med intellektuella funktionsnedsättningar.