Internet

Ny undersökning om funktions-nedsattas internetvanor

2:34 min

Just nu pågår en undersökning om hur funktionsnedsatta använder internet och vad det kan finnas för hinder.

Kerstin Ivarson Ahlstrand jobbar på Begripsam som gör undersökningen. Och redan nu känner de till vissa av svårigheterna:
– Det kan vara att man har svårt med lösenord till exempel. Man kan ha svårt att förstå innehåll, för att det är för krångligt språk. Det kan vara svåra ord som man använder eller texter som har för långa meningar, så att det blir som stora tjocka text-sjok. Många föredrar ju att man får lite luftigare text att det är korta rader, gärna punktlistor och så vidare.

Störst i hela världen

Begripsam gjorde sin första undersökning om internet och funktionsnedsättningar för två år sedan:
– Det var 2017 och det är alltså vad vi vet den största undersökningen i hela världen, där man har ställt den här typen av frågor till de här grupperna. Vi såg att de har större svårigheter än svenskar i allmänhet att använda internet och de här apparaterna. De grupper som har det allra svårast det är de som har någon språklig nedsättning eller intellektuell nedsättning.

Kan bli bättre för alla

Nu görs alltså en undersökning till för att få mer kunskap. För då kan internetsidor bli bättre anpassade i framtiden, hoppas Kerstin Ivarson Ahlstrand:
– Man kan göra mer tillgängliga tjänster till exempel. För det underlättar, det underlättar för oss alla.

Många ska ha möjlighet att svara

De som får svara på frågorna är personer med olika funktionsnedsättningar, som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, men också personer som ser eller hör dåligt och personer som har svårt att röra fingrarna, när de exempelvis ska skriva på sin mobil eller dator.

Och eftersom många kan ha svårt att svara via just internet, går det att svara på undersökningen på flera olika sätt:
– Så vi erbjuder webbenkät, vi har pappersenkät, man kan svara via en telefonintervju och så har vi uppsökande verksamhet, så att vi åker ut till särskilda boenden och dagliga verksamheter och hjälper personer att gå igenom enkäten och besvara den, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand på Begripsam till Klartext.

Klartext-redaktionen
klartext@sverigesradio.se