Adhd och skolan

Stor skillnad på hur många barn som får en adhd-diagnos i Sveriges kommuner

3:15 min

Det är stora skillnader på hur många elever som får medicin mot adhd runt om i Sverige.

Det visar siffror från myndigheten Socialstyrelsen, som haft i uppdrag att förklara varför vissa kommuner har många barn med adhd, och andra väldigt få. Peter Salmi var den som ledde utredningen.

– Och den första delen av utredningen handlar egentligen om det som självklart skulle kunna förklara de här geografiska skillnaderna.

Socialstyrelsen funderade bland annat på om fler barn föds med adhd på vissa ställen än på andra. Myndigheten undersökte också om det spelar roll hur mycket pengar familjerna har.

– Men det visar sig att de här genetiska och psykosociala faktorerna kunde inte förklara de geografiska skillnaderna. Utan det måste vara annat som byggt upp dem, eller bidragit till dem. Då gick vi vidare bland annat till skolan och vården, och tittade närmare på det. Skolan blir ju något naturligt att tänka på, jag menar, skolbarnen går ju i skolan.

Skolor kan kräva diagnos

Barn som har adhd har svårt att koncentrera sig, och de kan vara stökiga och oroliga. Men med medicin kan barnet bli lugnare. Och det finns de som säger att skolor kräver att en elev ska ha en diagnos för att ge den eleven särskilt stöd, fast det står i skollagen att det inte behövs.
Socialstyrelsen gjorde då en särskild beräkning för att se om det är så.

– Och det verkade som att det fanns ett samband. Där det här kravet fanns så såg vi att barn i en större utsträckning blev utredda, fick diagnos och läkemedel. Vi såg också att det ledde till en lägre genomsnittsålder när det gällde utredning och behandling. Och det här leder ju också till att en del kommuner kan få en högre andel med diagnos och läkemedel.

Är det så att kommunerna verkligen kräver en diagnos innan de ger särskilt stöd?
Så här säger Peter Salmi:

– Det är lite svårt för oss att svara på, utan här tittade vi ju på om det skulle kunna finnas ett sådant krav. Och den här analysen pekar ju på det då.

Fler med adhd där vården nås lättare

En annan sak som rapporten visar är att fler barn får en adhd-diagnos om det är lättare att nå sjukvården. Så både skolan och vården i den kommun där man bor har alltså betydelse för hur många barn som får en adhd-diagnos.

– Det hänger ju som sagt ihop. Jag menar: Skolan remitterar ju vidare till utredning, så här blir tillgängligheten viktig tillsammans då eventuellt med skolan.

Det sa Peter Salmi som är utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.


Intervjun gjordes av radioprogrammet Skolministeriet.
Reporter på Klartext var Carlo Laszlo.