ADHD och skolan

Näst lägst antal barn med adhd-diagnos i Emmaboda

2:59 min

Det är väldigt stora skillnader i olika kommuner på hur många skolbarn som får medicin mot adhd. En av de kommuner där barnen väldigt sällan få adhd-medicin är Emmaboda i Småland.

Elin Härnby är chef på en skola där:

– Det jag tänker är att diagnosen adhd i sig inte är det som är centralt för oss i skolan. Utan vi jobbar med stöd och anpassningar oavsett diagnos, mer kopplat till stödbehov, och så vidare.

Emmaboda kommun ligger alltså näst längst ner av kommunerna i landet på hur många barn som får medicin mot adhd. Här får mindre än två procent av barnen sådan medicin.  I Nynäshamn, som ligger högst, får 13 procent av pojkarna medicin mot adhd.

Reagerar på siffrorna

Så här reagerar läraren Jenny Kromnow på siffrorna:

– Jag blir nästan mer chockad över de högre siffrorna än att vi skulle ligga lågt. För då tänker jag: Är det så att 13 procent av pojkarna HAR adhd? Eller är det vi som vuxenvärld, eller miljön runtomkring, som skapar ett beteende som vi sen känner att vi måste medicinera?

Den som har adhd har svårt att koncentrera sig och kan vara stökig. Men Jenny Kromnow säger att det även även kan finnas andra förklaringar:
– Så det behöver inte vara en adhd-problematik som gör att man har svårt att koncentrera sig. Det kan vara andra saker som spelar roll.

Sex mil till mottagningen

Tillbaka till rektorn Elin Härnby. Hon säger att en anledning till att så få barn har en adhd-diagnos i kommunen skulle kunna vara att det är sex mil till Kalmar och BUP, alltså den vårdmottagning som gör adhd-utredningar:

– För det är ju inte bara en dag man ska in till BUP, utan det är en lång process. Tar mycket tid.

Elin Härnby är alltså tveksam till om mediciner är den bästa eller den enda lösningen om ett barn är oroligt och har svårt med koncentrationen.
I stället väljer skolan andra sätt, som att personalen får lära sig mer om hur de ska vara mot elever som behöver stöd.

Föräldrarna kan vilja veta

Hon säger också att ibland är det föräldrarna själv som kan vilja veta om deras barn har adhd. Då kan skolan hjälpa till att undersöka det vidare:

– Vi har absolut ingen policy att vi inte skickar, men vi är inte jättesnabba att tänka adhd heller. Eller man kan se det som en lätt lösning: "Aha, men just det, det är adhd. Vi medicinerar så är problemet löst". Men så är det ju inte.

Intervjuerna gjordes av radioprogrammet Skolministeriet.
Reporter på Klartext var Carlo Laszlo.