Mänskliga rättigheter

Bilder ska uppmärksamma funktionsnedsattas rättigheter

2:57 min

Nu finns det nya bilder som visar vilka rättigheter funktionsnedsatta har. Det är Funktions-hinder-organisationen DHR som har tagit fram de här bilderna som kallas rättighetsikoner.

Janna Olzon jobbar på DHR och berättar varför de ville visa rättigheterna med hjälp av symboler:
– Jag tror att man kan bli starkare i att kräva sin rätt. Att tala om att det här är faktiskt min mänskliga rättighet. Jag har rätt att få bo var jag vill, jag har rätt att få ett arbete utifrån vad jag kan göra och jag har rätt att kunna röra mig fritt. Jag har rätt till bra hälsa och sådana saker. För det vet inte alla, att man faktiskt har rättigheter och är precis lika mycket värda som alla andra.

Agenda 2030

Förenta nationerna, FN, har skrivit två olika skrifter om viktiga mål för framtiden och om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning borde ha. Den ena texten kallas konvention och den andra kallas Agenda 2030.

Nu har DHR och andra funktionshindersorganisationer slagit ihop de här två FN-texterna till en egen lista med rättigheter. Och för att det ska vara lättare att förstå finns också särskilda symboler bredvid texten, berättat Janna Olzon:
– De är lätta att förstå. Att man har en bild på en grupp människor som antingen sitter i rullstol eller en kvinna med käpp eller så och så handlar det om allas lika värde och rättigheter. Vi har tagit fram en kortlek med de här bilderna också. På baksidan på varje kort så står det lite kort om vad rättigheterna är och så kan man försöka para ihop vilka rättigheter har med det här målet att göra. Så kan man få igång ett samtal och förstå lite bättre, säger Janna Olzon.

Lite kluriga att tolka

Klartext har gått ut på stan i Falun i Dalarna och där frågade vi människor om de kunde förstå vad de nya symbolerna betyder. Men många tyckte att det var svårt att förstå symbolerna, om man bara visade bilderna utan text. Så här sa Tor, Monika och Filippa:

– Jag vet inte alls, men alltså... det är ju en person, och pilar till olika hus, ett höghus, en villa och något annat, säger Tor.

– Nej, alltså, det är svårt, säger Filippa.
Vad tyckte du om de här bilderna?
– De var svåra att läsa av, men de står ju för bra saker, tycker Filippa.

– Jaha, jag ser en bild på en person, jag ser bild på hus, men jag förstår nog inte vad den symboliserar riktigt, nej, säger Monika.