Många barn i världen kan räddas med enkel sjukvård

Många barn i världen dör av sjukdomar
när de är mycket små.
De sjukdomarna skulle lätt kunnas botas.
För det mesta går det till och med
att hindra att barnen drabbas av dem.
Det säger experter hos FN.

Barnen det handlar om bor i fattiga länder.
För det mesta får de ingen sjukvård alls.
Men med hjälp av mycket enkel sjukvård
kan livet räddas på 30 miljoner barn
de närmaste 10 åren.


Många av barnen dör i sjukdomar som diarré,
mässlingen, lunginflammation och malaria.
De kan också dö för att de föds för tidigt
av sina mammor.

Experterna hos FN säger att det är viktigt
att barnen vaccineras,
så att de inte får farliga sjukdomar.
De måste också få rent vatten att dricka.

Experterna tycker också att det är viktigt
att mammorna själva ammar sina spädbarn.
Mammorna skall inte ge barnen något annat
än modersmjölk.

Det är viktigt att de fattiga länderna får sjukvård
som är enkel.
Det kan hjälpa många människor.
Om fler barn fick sova under myggnät till exempel
skulle det kunna rädda många barn.
Då slipper de bli bitna av myggor
som sprider farliga sjukdomar.