En del föräldrar kan hindra att deras barn får hjälp

Barn som har haft det svårt kan behöva hjälp.
Men föräldrar som har gjort sina barn illa
kan hindra att barnet får hjälp.
Om föräldrarna fortfarande har vårdnaden
har de rätt att bestämma över barnet.

Om ett par som har barn flyttar ifrån varandra
får de ofta gemensam vårdnad om sina barn.
Då har både mamman och pappan rätt
att bestämma saker om barnet.
Det har en domstol bestämt.
Men även en förälder som kan ha slagit sitt barn,
eller struntat i att sköta om barnet ordentligt,
får ofta ha kvar rätten att bestämma över sitt barn.
Det tycker organisationen Rädda Barnen är dåligt.

Barn som har haft det svårt behöver ofta få hjälp.
De kan känna sig rädda och oroliga.
Barnen kan ha svårt att sova på nätterna.
Många av de här barnen
kan också få svårt att lära sig saker i skolan.
Barnet kan därför behöva vård och stöd.

Men det kan alltså barnets föräldrar stoppa.
Många föräldrar som har gjort sina barn illa
vill ofta hålla det hemligt för andra.
Om barnet får hjälp så kan barnet berätta om
vad föräldern har gjort.
Så länge som en förälder har rätt
att bestämma över sitt barn,
så kan han eller hon också hindra att barnet får hjälp.

Rädda Barnen kräver därför idag
att politikerna i regeringen ska undersöka det här.
Rädda Barnen vill att regeringen ska göra något åt
att föräldrar kan hindra att deras barn får hjälp.