Många skolor har en dålig miljö för barnen

I vissa skolor är det väldigt smutsigt.Ibland luktar det så illa på toaletterna att barnen måste hålla sig och låta bli att gå på toaletten på hela dagen.Det kan det också vara så bullrigt i matsalarna,att barnen låter bli att gå och äta.Nu klagar Barnombudsmannen Lena Nyberg på den dåliga miljön i skolan.

Barnombudsmannen Lena Nyberg säger att
vuxna personer inte skulle acceptera att ha
en så dålig arbetsmiljö som barnen har i skolan.
Hon kräver nu att miljön i skolan ska bli bättre.
Nyberg tycker också att alla barn ska ha rätt att
få träffa skolläkare, skolsköterskor och
psykologer när dom behöver det.
De vuxna måste börja lyssna på hur
barnen vill ha det i skolan menar hon.