EU-politikerna hoppas att nya regler ska stoppa terrorister

Förra sommaren sprängdes flera bomberi staden London i Storbritannien.Det var terrorister som sprängde bomberna.Sedan dess har politikerna i EU kommit med olika förslag för att stoppa terrorister. Idag bestämde EU om att regler före-post och telefonsamtal ska ändras.

Politikerna i EU vill att det ska bli svårare
att göra terroristbrott i Europa.

Idag bestämde ministrar från
de olika EU-länderna om nya regler.

Det är regler som ska göra det svårare
för terrorister att planera brott.

Från och med nu ska telefonföretag
tvingas att spara information om sina kunder i två år.

Det handlar till exempel om vad människor
skriver i e-postbrev,
och vilka personer som de ringer till.