Tama fåglar ska få en spruta för att inte få fågelinfluensa

Idag har de första fallen av fågelinfluensa bland tama fåglar upptäckts inom EU-området. De sjuka fåglarna hittades i Österrike.

I dag har också de som bestämmer i EU sagt ja till att flera miljoner fåglar ska få en spruta så att de inte ska bli sjuka i fågelinfluensa.

Fågelinfluensan gör annars att fåglar blir väldigt sjuka och dör.
En del människor är också rädda för att bli smittade.

Men idag bestämde alltså EU att tama fåglar i Frankrike och Nederländerna ska bli vaccinerade.

Det finns dock vissa experter som tycker att det här är ett dåligt beslut eftersom fåglar som har fått en spruta kan verka friska fast dom egentligen är sjuka.
Då blir risken större att fåglarna smittar andra fåglar, säger experterna.