Myndigheter ska undersöka om läsk kan innehålla ett farligt ämne

Nu har det blivit känt att det kanske är farligt att dricka viss sorts läsk.Det handlar framförallt om läsk eller saft med apelsinsmak.Det är en person som har jobbat på ett läskföretag i USA, som nu har varnat amerikanska myndigheter.Mannen säger att ett farligt ämne kan uppstå i läsken när den görs på fabriken.

Det farliga ämnet som kanske kan finnas
i en del läsk heter bensen.
När två ämnen blandas kan det bli till bensen.
Bensen kan ge cancersjukdomen leukemi.
Det är förbjudet att ha bensen i mat och dryck.

I länderna USA, Tyskland och Storbritannien
har myndigheten Livsmedelsverket
börjat göra undersökningar.
De ska ta reda på om det stämmer
att det farliga ämnet verkligen finns i en del läsk.

Det svenska Livsmedelsverket sade idag
att de väntar på att få veta svaret
från de utländska undersökningarna.
Livsmedelsverket tycker inte att
människor behöver vara oroliga.
Än så finns ingen anledning att sluta dricka läsk,
menar Livsmedelsverket.