Palestinierna ska få pengar av EU

Nyligen var det val i området Palestina i Mellanöstern. Partiet Hamas vann valet.Israels regering tycker illa om Hamas.När Hamas vann det palestinska valetslutade Israel att betala ut pengar som de palestinska myndigheterna har rätt till.Utan de pengarna blir det svårt för de palestinska myndigheterna.Många palestinier får då ingen lön.Därför bestämde idag politikerna i EUatt de ska hjälpa palestinierna med pengar.

Israel tycker illa om den nya palestinska regeringen
som styrs av partiet Hamas.
För Hamas är mer än ett politiskt parti.
En del av Hamas är också en våldsgrupp,
som har sprängt bomber
och dödat många människor i Israel.

Sedan Hamas fick makten så har Israel försökt
göra det svårt för de palestinska myndigheterna.
Israel har hand om en del skattepengar
som palestinier betalat in.
Men när Hamas vann det palestinska valet
slutade Israel att betala ut pengarna
som de palestinska myndigheterna har rätt till.
Det handlar om 400 miljoner kronor varje månad.

Utan de pengarna blir det svårt
för de palestinska myndigheterna
att kunna betala ut löner och klara ekonomin.

Politikerna i den Europeiska Unionen, EU,
vill hjälpa det palestinska folket.
Men EU vill också undvika
att Hamas använder pengarna till vapen och bomber.
Därför har EU tvekat med att ge pengar till palestinierna.
Men de palestinier som tvingats
vara utan sina lönepengar får det svårt.
Därför bestämde idag politikerna i EU,
att de ska ge hjälp till palestinierna.
EU ska ge lite mer än en miljard kronor
till de palestinska myndigheterna.

Senare den här veckan ska EU
diskutera mer hjälp till palestinierna
med FN, USA och Ryssland.