Fler flickor som mår dåligt får hjälp

En del barn och ungdomar kan inte bo hos sina föräldrar.Då kan barnet få bo på ett särskilt hem.Där kan personal hjälpa barnen.Idag sa myndigheten Socialstyrelsenatt det nu blir fler ungdomar som får sådan hjälp.

De flesta som får hjälp är flickor.
Ofta mår de så dåligt
att det kan vara farligt för dem
att bo hemma hos sina föräldrar.

De kan till exempel skära sig i armarna.
De kan också sluta äta mat.

Därför får de bo ett tag på särskilda hem.
Där får de hjälp att börja äta igen
eller sluta skära sig i armarna.

Det är många unga flickor som mår dåligt.
Dessutom blir det fler flickor som mår så.

Men det blir också fler flickor som får hjälp.
De får hjälp av kommunernas socialtjänster.
Det beror bland annat på att många kommuner
har börjat använda mer pengar
till att hjälpa unga flickor.