En ko i Sverige har fått galna-kosjukan

På fredagen blev det känt att en ko i Sverige,för första gången, har haft galna ko-sjukan.Det beskedet gav myndigheten Jordbruksverket.

Kon levde på en gård i Västmanland
och blev tolv år gammal.
Nu är kon död.

Jordbruksverket ska nu undersöka om
fler kor på gården kan ha smittats.
Myndigheten Jordbruksverket tror att kon
har smittats av sjukdomen genom den mat
som hon hade ätit.

Galna ko-sjukan är en farlig sjukdom.
Galna ko-sjukan kan smitta människor.
Då kallas sjukdomen för
Creutzfeld-Jakobs sjukdom.
Människor som äter
smittat kött kan bli sjuka.
Människor som har fått
den sjukdomen dör.

Men här i Sverige har ingen
människa fått sjukdomen.
Det land där sjukdomen har varit
vanligast är England.
Där har flera människor blivit sjuka.
De har blivit sjuka efter att ha ätit
kött från smittade kor.

Myndigheterna i Sverige har
mycket stränga regler.
Detta för att hindra att
galna ko-sjukan sprids.
Reglerna handlar till exempel om
hur kött ska hanteras.
Alla döda djur undersöks,
så att de inte har sjukdomen.

Jordbruksverket tror att den döda kon
kan ha smittas för tio år sedan.
Och då fanns inte lika hårda
regler om säkerhet, som det finns idag.