IAEA har ett viktigt möte om Iran

Den här veckan har organisationen IAEA ett viktigt möte.IAEA arbetar för Förenta Nationerna, FN. IAEA ser till att alla länder i världen använder kärnkraft på ett ofarligt sätt.Men en del länder struntar i att göra som IAEA säger.Ett sådant land är Iran i Mellanöstern.Därför har IAEA just nu ett möte om Iran.

IAEA vill att alla länder som har kärnkraft
ska följa vissa regler.
IAEA vill hindra att länderna använder
kärnkraften på ett farligt sätt.

Länderna får till exempel
inte göra kärnvapen av kärnkraften.
Men det kan Iran göra.
Iran har börjat att göra om ämnet uran.
Det är uran från kärnkraft som Iran gör om
så att det blir möjligt att använda det
till att göra kärnvapen.

Kärnvapen är extra farliga vapen.
En enda kärnvapenbomb kan förstöra en hel stad.
Ändå finns det flera länder i världen
som tycker att de behöver kärnvapen
för att kunna försvara sig mot sina fiender.
Men det vill IAEA stoppa.
IAEA vill därför att Iran ska sluta att göra om uran.

Många länder i världen som har kärnkraft
har skrivit på ett viktigt papper.
Papperet kallas ”icke spridningsavtalet”.
Där står det att det är förbjudet
att använda kärnkraft för att göra kärnvapen.
Även Iran har skrivit på ”ickespridningsavtalet”.
Men Iran tycker inte att de har brutit mot avtalet
genom att börja göra om uran.

Men IAEA har ändå blivit oroliga.
Även Irans fiender USA och Israel har blivit rädda.
De är rädda för att Iran skulle kunna
börja använda farliga kärnvapen mot dem.

Nu vill IAEA att ledarna i Iran
ska lova att inte använda uran på fel sätt.
Annars funderar IAEA på
att be länderna i FN:s säkerhetsråd
att straffa Iran på olika sätt.

Men det har gjort ledarna i Iran arga.
Det finns en risk för att Iran helt
slutar att samarbeta med IAEA.
Men IAEA hoppas att de ändå ska
kunna komma överens med varandra.
IAEA:s möte om Iran pågår hela den här veckan.