Högsta domstolen lät bli att döma till våldtäkt

Förra året fick vi en ny lag här i Sverige.I den lagen står det att det alltid är våldtäkt att ha sex med barn under 15 år.Men trots det dömde idag Högsta domstolen på ett annat sätt.Det var två viktiga domar.För lägre domstolar ska rätta sig efter Högsta domstolen.

Det var två olika fall,
men de påminde om varandra lite grann.
I båda fallen hade en vuxen man haft sex
med en flicka som var yngre än 15 år.

I den nya lagen står det
att sex med barn är våldtäkt.
Men Högsta domstolen dömde ingen av männen
för våldtäkt.
I stället blev de dömda för det mindre allvarliga brottet sexuellt utnyttjande.
Högsta domstolen sa,
att de unga flickorna på något vis
hade varit med på att ha sex.

I det ena fallet hade flickan druckit alkohol
och var väldigt full.
Flickan hade sagt nej flera gånger
för hon ville inte ha sex.
Men hon var osäker på om mannen hade hört det.

Högsta domstolen sa att mannen trots allt
kanske trodde att den unga flickan ville ha sex.
Därför bestämde Högsta domstolen
att mannens straff skulle sänkas.
Lägre domstolar hade bestämt
att han skulle sitta i fängelse i två år.
Men idag bestämde Högsta domstolen
att det skulle räcka med ett års fängelse för mannen.

I det andra fallet sa Högsta domstolen
att eftersom både den vuxne mannen
och den unga flickan ville ha sex,
ska mannen inte dömas för våldtäkt.
Han döms också istället för sexuellt utnyttjande.

Många är upprörda över
att Högsta domstolen lät bli att döma till våldtäkt.