Jämställdhetsombudsmannen ska undersöka kvinnors och mäns löner

Det är vanligt att kvinnor har sämre lön än män.De har sämre lön, trots att de gör samma jobb och kan lika mycket. Så får det inte vara. Det står i jämställdhetslagen.Myndigheten JämO, jämställhetsombudsmannen,arbetar för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter i arbetslivet. I år ska JämO undersöka hur olika lönerna för kvinnor och män är.Lönerna för en miljon personer som jobbar i stora statliga eller privata företag ska undersökas.JämO vill ta reda på om lönerna är rättvisa.

I år har JämO fått mer pengar av regeringen.
6 miljoner kronor har Jämo fått.
För de pengarna ska sex nya personer anställas.
De ska gå igenom alla papper som kommer in
från de företag som ska undersökas.
Exakt hur JämO ska arbeta bestämmer Jämo senare i vår.