Svenskar tvingas stanna kvar i landet Libanon

Idag fortsatte myndigheten utrikesdepartementet
att hjälpa de svenskar som finns i landet Libanon.
Utrikesdepartementet ska hjälpa svenskarna att fly
eftersom det är för farligt att vara i Libanon.
Men nu verkar det som att över 1000 svenskar
kan tvingas att stanna kvar längre än vad det var tänkt.

Sedan landet Israel anföll Libanon förra veckan
så har det varit mycket farligt att vara i Libanon.
Många länder försöker därför hjälpa sin medborgare
att fly därifrån.

Sverige hjälper svenskarna att fly med bussar och båtar.
Igår åkte de första bussarna iväg med svenskar från Libanon.
Idag var det tänkt att 1000 svenskar skulle fly med båt till landet Cypern.

Men nu verkar det som att svenskarna får lov att stanna kvar längre än vad det var tänkt i Libanon.
Myndigheten utrikesdepartementet säger
att det är alldeles för osäkert att åka iväg med båten.

Båten kan bli träffad av de bomber
som landet Israel nu bombar Libanon med.
Utrikesdepartementet väntar nu på att Israel ska lova
att det är säkert för båten att åka.
Kanske kan båten få åka iväg någon gång imorgon bitti.