Hagamannen måste sitta 14 år i fängelse

Idag kom en viktig dom från tingsrätten i staden Umeå.
Domen handlar om vilket straff
en man som kallas Hagamannen ska få.
Hagamannen har våldtagit flera kvinnor i staden Umeå.
För det får han nu sitta i fängelse i 14 år.

Hagamannen har anfallit
och våldtagit flera kvinnor i Umeå i norra Sverige.
Hagamannens anfall hände under många år.
I sju år leta polisen efter honom
innan de kunde ta fast honom.

Hagamannen var mycket våldsam.
Många i Umeå var rädda för att gå ut på kvällarna
innan polisen hittade Hagamannen och låste in honom.

Idag bestämde lagexperterna i tingsrätten
att Hagamannen skulle få sitta 14 år i fängelse.
Det var för att hagamannen våldtagit kvinnorna
och dessutom försökt mörda två av dem.

Lagexperterna sa att brotten var mycket allvarliga.
Därför ska Hagamannen få det strängaste straffet
som man kan få om man gör sådana brott.
Hagamannen måste också betala 800.000 kronor
till kvinnorna som han våldtog och försökte mörda.

Men Hagamannen tyckte straffet var för hårt.
Därför ska han nu skriva till domstolen Hovrätten
och be om en ny rättegång.