En båt med 1 200 svenskar åkte på onsdagen från Libanon till Cypern

På onsdagen kom en båt fram till Libanon
som har hämtat 1200 svenskar.
På eftermiddagen på onsdagen 
åkte den till Cypern.
Från Cypern får svenskarna sedan
flyga hem till Sverige.
Men för alla svenskar som väntar på hjälp
är det jobbigt.

Som vi berättat tidigare
så är det grannlandet Israel som bombar i Libanon.
Därför är det farligt att vara i landet just nu.
Det finns fortfarande många svenskar kvar
i landet Libanon.

Alla svenskar i Libanon kan inte komma iväg
på samma gång.
De är besvikna och ledsna eftersom
de måste stanna kvar tills det är deras tur.

Alla svenskar som vill få hjälp att komma hem
väntar vid ett hotell.
Där har det varit kaos.
De som väntar har inte fått information
om vad som ska hända
och när det ska bli deras tur att få åka hem.

Svenska myndigheter har skickat
13 svenska personer till Libanon
som hjälper till.

Men det är svårt för de svenska hjälparbetarna
att skicka hem svenskarna,
eftersom de måste vänta på båtar
och bussar som kan hämta dom.