Många byggnadsarbetare i Norrland har inget jobb

Just nu så byggs det väldigt mycket i Sverige.
Ett av de ställen där det byggs mycket är i norra Sverige.
Det behövs väldigt många byggnadsarbetare
till alla byggen i norra Sverige.
Men det är också i norra Sverige
som flest byggnadsarbetare är arbetslösa.

Det finns massor av ställen
som byggnadsarbetarna skulle kunna jobba på.
Det byggs många nya hus i Norrland.
Många fabriker och gruvor bygger också ut.

Dessutom byggs det en lång järnväg
längs kusten i Norrland.
Järnvägen kallas för Botniabanan.
Mer än 1000 byggnadsarbetare jobbar där.
Men de flesta av dem
kommer från södra Sverige eller från andra länder.

Det här beror på att det krävs speciella kunskaper
för att bygga en järnväg.
Byggnadsarbetarna från Norrland har inte de kunskaperna.

De är bra på att bygga hus
men de är inte bra på att bygga järnvägar.

En del menar nu att byggnadsarbetarna kan fel saker.
De borde vara bättre på att bygga järnvägar
eftersom det nu mest behövs personer som kan det.

En del tycker också att byggnadsarbetarna
borde ha fått hjälp med att lära sig bygga järnvägar.
Det är Arbetsförmedlingen som hjälper byggnadsarbetare
som inte har något jobb.
En del menar att Arbetsförmedlingen
borde ha hjälpt byggnadsarbetarna att lära sig nya saker.
Då skulle de kanske ha sluppit vara arbetslösa.